0933190011 tayninhford@gmail.com

Địa điểm Ford Tây Ninh - CN Bến Thành Ford

Hân hạnh phục Vụ

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể

Gần cổng chào Tây Ninh